دیزل ژنراتور YANMAR

GVN-YM50 T5- shakhes

دیزل ژنراتور YANMAR مدلGVN-YM50 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۵۰.۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۵۵.۰ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
GVN-YM10 T5 شاخص

دیزل ژنراتور YANMAR مدل GVN-YM10 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: راه اندازی الکتریکی
ظرفیت نامی : ۱۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۱۱ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
GVN-YM15 S5 دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور YANMAR مدل GVN-YM15 S5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۱۵ / ۱۷ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۱۶.۵ / ۱۸.۷ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید

دیزل ژنراتورYANMAR مدل GVN-YM23 S5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: راه اندازی الکتریکی
ظرفیت نامی : ۲۳ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۲۵.۳ kVA
گارانتی: ۱۲ ماه
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید

یانمار یک کمپانی تولید کننده موتور است که از  سال ۱۹۱۲ فعالیت خود را آغاز کرد و در زمینه های مختلف مربوط به موتور ها فعالیت خود را ادامه داد، این شرکت در قسمت گسترده ای از دسته بندی موتور ها فعالیت می کند و از ساخت موتور کشتی تا موارد مربوط به ساختمان سازی و ماشین آلات کشاورزی و معروف ترین آنها که دیزل ژنراتور یانمار است فعالیت دارد.

فهرست